Regulamin Sklepu internetowego

www.ewegiel24.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży internetowej prowadzonej przez firmę K Investments sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 93/3; wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000435050. NIP: 9731010199, REGON: 081074981 za pośrednictwem sklepu internetowego www.ewegiel24.pl
  (zwanego dalej „Sklepem”).
 2. Dane kontaktowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
 3. Jednostkę sprzedażową (1sztuka) stanowi produkt węglowy w opakowaniu o wadze 1000 kg spakowany na palecie i przygotowany do transportu. Każda sztuka towaru jest fabrycznie zamknięta. Po otwarciu tego opakowania towar nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i wymaga przepakowania w nowe opakowanie.
 4. Narzędzia niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie: aktywny adres e-mail, dostęp do sieci Internet, urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Ceny wszystkich towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów są informacją handlową, stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zmian asortymentowych, wprowadzania i odwołania akcji promocyjnych wprowadzenia wszelkich zmian na stronie sklepu, bez naruszania warunków umów sprzedaży towarów przed dokonaniem zmian.
 7. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Kupującego towaru, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji. Kupujący ma natomiast prawo od odstąpienia od umowy i do zwrotu całej kwoty w przypadku płatności przelewem lub do zakupu zastępczego towaru zatwierdzonego przez Kupującego.
 8. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany wypełnienia formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego z zachowaniem prawidłowych danych i dokładnego schematu formularza.
 9. W Sklepie internetowym ewegiel24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • przelew na konto bankowe
  • płatność za pobraniem.
 10. Przelew bankowy odbywa się za pomocą systemu PayU (karty płatnicze), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Zatwierdzenie wpływu środków na konto w systemie PayU jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 11. Płatność za pobraniem – płatność ma miejsce przy odbiorze towaru na ręce kuriera we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy.
 12. Wraz ze złożeniem zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu, Sprzedający otrzymuje powiadomienie elektroniczne o otrzymaniu zamówienia. Po potwierdzeniu płatności w systemie PayU w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych Sprzedający potwierdza Kupującemu drogą mailową przyjęcie zamówienia i informuje o zawarciu umowy sprzedaży. W tym momencie umowa sprzedaży zostaje zawarta, a zamówienie przechodzi do realizacji.
 13. Potwierdzenie zawarcia umowy obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) zostaje przekazane Kupującemu i zachowane.
 14. Sprzedający potwierdza za pośrednictwem e-mail Kupującemu wysyłkę towaru. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link znajdujący się we wspomnianym potwierdzeniu wysyłki.
 15. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (maksymalnie 4 dni robocze od daty wpływu środków na konto w systemie PayU).
 16. Faktura sprzedażowa będzie wysyłana pocztą na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny.
 17. Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Wszelkie odstępstwa będą ustalane indywidualnie pomiędzy Kupującym a osobą obsługującą zamówienie.
 18. Dostawa towaru realizowana przez jest wybraną przez Sprzedającego firmę kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 19. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z osobą zajmująca się realizacją zamówienia (podanie adresu odbioru).
 20. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy zwrócić Kurierowi.
 21. Uszkodzony z winy Sprzedającego towar zostanie zabrany i zwrócony do Sprzedającego na jego koszt. Kiedy towar trafi ponownie do Sprzedającego, po zatwierdzeniu zasadności reklamacji mogą zostać podjęte następujące kroki:
  • Ponowna wysyłka pełnowartościowego towaru na koszt Sprzedającego
  • Zwrot kosztów zamówienia na konto Kupującego.
 22. Jeśli uszkodzenie lub wada towaru zostaną stwierdzone w późniejszym czasie po dostawie, wówczas Kupujący i Sprzedający powinien postępować zgodnie z załącznikiem nr 1 – „ODSTĄPIENIE OD UMOWY – REKLAMACJE I ZWROTY”
 23. Kupujący jest zobowiązany po dostarczeniu i przyjęciu towaru – potwierdzić jego odbiór (dokument zwrotny kuriera). Z chwilą przyjęcia towaru przez Kupującego, staje się on jego własnością.
 24. Do realizacji każdego zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 25. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ewegiel24.pl oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.